Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego (www.al.uw.edu.pl) zaprasza na bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny).

Proponujemy oryginalną formułę studiów opartych o nowatorski w humanistyce model współpracy naukowej skupionej wokół 20 międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych działających na Wydziale „Artes Liberales“. Proponowane zajęcia (m.in. eksperymentalne seminaria badawczo-integracyjne dla młodej kadry i doktorantów) umożliwią aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników i ich udział w projektach realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych.

Studia Doktoranckie informacje ogólne

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (WAL UW) tworzy od roku akademickiego 2010/2011 studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie dwu dyscyplin naukowych: literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Studia doktoranckie trwają 4 lata, są bezpłatne i prowadzone w trybie stacjonarnym.

Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest prof. dr hab. Maria Kalinowska.