Rekrutacja

Szanowni Państwo,
 
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
zmieniły się zasady organizowania studiów doktoranckich.
 
W myśl nowych przepisów Uczelnia prowadzi szkoły doktorskie -
(szczegółowe informacje dotyczące szkół doktorskich na UW - https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4857&Source=...).
 
Zasady rekrutacji do szkół doktorskich dostępne są pod linkiem https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4855&Source=...
 
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji
oraz aplikowania do szkół doktorskich.
 
 

Ladies and gentlemen,
 
In connection with the entry into force of the Act of 20 July 2018 –
Law on Higher Education and Science

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668


 the rules for organizing doctoral studies have changed.
 
Under the new regulations, the University conducts doctoral schools
(detailed information about doctoral schools at the University of Warsaw: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4857&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx).

 

The recruitment rules for doctoral schools are available at the link: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4855&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx

 
We encourage you to read the recruitment rules
and apply to doctoral schools.