Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” UW

Prof. dr hab. Maria Kalinowska
Email: mariakalinowska@al.uw.edu.pl

Dyżury:
www.al.uw.edu.pl/dyzury

 Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” UW 

Mgr Bogusława Rokoszewska: rokoszewska@al.uw.edu.pl

 

W celu umówienia na spotkanie prosimy o kontakt mailowy - rokoszewska@al.uw.edu.pl