Studia doktoranckie Wydziału „Artes Liberales” w liczbach

 

Doktoranci w Wydziale „Artes Liberales”
stan na dzień 1 października 2020 roku

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie prowadzone wspólnie przez Wydział „Artes Liberales” i Wydział Historyczny
Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział „Artes Liberales”
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Natura-Kultura” na Wydziale „Artes Liberales”
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
I rok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II rok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III rok
0
0
0
0
1
1
11
7
18
IV rok
2
3
5
2
1
3
0
0
0
V rok
3
6
9
12
0
12
0
0
0
VI rok
7
2
9
2
2
4
0
0
0
RAZEM na wszystkich latach
12
11
23
16
4
20
11
7
18
Doktoranci ogółem
61

 


Lista obronionych rozpraw doktorskich