Studia Doktoranckie informacje ogólne

Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (WAL UW) tworzy od roku akademickiego 2010/2011 studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie dwu dyscyplin naukowych: literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Studia doktoranckie trwają 4 lata, są bezpłatne i prowadzone w trybie stacjonarnym.

Kierownikiem Studiów Doktoranckich jest prof. dr hab. Maria Kalinowska.